Naghahanda para sa isang paglalakbay

2020 4 年 月 日 2

Ipapaliwanag ko kung paano maghanda para sa biyahe.

Impormasyon sa pagtitipon

Paano mangolekta ng impormasyon sa paglalakbay | Paano madagdagan ang kasiyahan sa paglalakbay (domestic edition)

Narito kung paano mangolekta ng impormasyon na magpapataas sa iyong kasiyahan sa paglalakbay.

tingnan mo sa susunod

Paghahanda ng iyong mga gamit

  • Nakaiskedyul na i-update

Paghahanda para sa lokal na pamamasyal

  • Nakaiskedyul na i-update

Huling minutong paghahanda

  • Nakaiskedyul na i-update

ス ポ ン サ ー リ ン ク

-Naghahanda para sa isang paglalakbay